AKTYWNE METODY PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z GRUPĄ – zapraszamy 30.11. – 01.12.2019r.

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs – forma warsztatowa:

„AKTYWNE  METODY PEDAGOGIKI ZABAWY  W PRACY  Z  GRUPĄ”

Do  udziału  w  szkoleniu  zapraszamy: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów pracy zajęciowej, pedagogicznej i wychowawczej.

Zakres szkolenia:

  • dostarczenie narzędzi aktywizujących prowadzenie zajęć (inaczej, ciekawiej i skuteczniej) w placówkach kulturalno-oświatowych, opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w szkołach,
  • stymulowanie  procesów twórczych,
  • sposoby wykorzystywania twórczych zabaw w pracy pedagogicznej i społeczno-wychowawczej,
  • odkrywanie i realizowanie uniwersalnych wartości zabawy we wszystkich dziedzinach życia,
  • sztuka jako  zabawa, zabawa jako  sztuka

 Termin szkolenia: 30.11. – 01.12.2019r.  godz. 9.00 – 15.30

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Miejsce zajęć:

Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 16                         Koszt kursu: 190 zł  (termin wpłaty do 16.11.2019r.)

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.
 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Pedagogika zabawy” nr 6/19

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę
(z podaniem dokładnych danych do faktury).

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu