OCENA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

„OCENA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE”  Adresaci: nauczyciele  wszystkich typów szkół, psycholodzy, wychowawcy, oligofrenopedagodzy.   Treści szkolenia: zapoznanie się z dokumentacją szkoły w tym pedagoga, wychowawcy w zakresie organizacji pomocy… czytaj więcej →