Studia podyplomowe – nabór uzupełniający na różne kierunki

Trwa nabór uzupełniający na kierunki: Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne, Wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, aspergerem …., Bibliotekoznawstwo, Nauczanie plastyki i techniki, Pedagogika lecznicza, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie.

Zapraszamy osoby chętne.