Studia podyplomowe z nową Uczelnią – nabór na rok 2017-2018

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”  nawiązał współpracę
z Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach. 

 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”, zapewnia różnorodność wyboru studiów podyplomowych.

Przedmiotem naszej współpracy jest powierzenie ODN organizacji realizacji studiów podyplomowych prowadzonych przez PWSH „Pomerania”.

Aktualnie trwa nabór na nowy rok akademicki 2017-2018, na kierunki:

BIBLIOTEKOZNAWSTWO (2 semestry)

BIOLOGIA W SZKOLE (2 semestry)

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (2 semestry)

DORADZTWO ZAWODOWE (2 semestry)

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (2 semestry)

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE (2 semestry)

PEDAGOGIKA LECZNICZA (2 semestry)

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNE (3 semestry)

SURDOPEDAGOGIKA (2 semestry)

WCZESNE WSPOMAGANIE I EDUKACJA DZIECI Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA I ZABURZENIAMI POKREWNYMI (2 semestry)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (2 semestry)

PLASTYKA I TECHNIKA  W SZKOLE (2 semestry)

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wpłaty należy przesyłać na konto Uczelni:
Rachunek bankowy: PWSH „Pomerania” Chojnice Nr: 75 1060 0076 0000 3200 0094 3456
dopisując: dotyczy kierunku …………. realizacja w ODN Gdańsk

Natomiast pozostałą dokumentację studenta przesyłacie Państwo do ODN w Gdańsku.

Pełna informacja o ww. kierunkach znajduje się na naszej stronie – logo Uczelni lub zakładka
„Studia podyplomowe”

W miarę zapotrzebowania (napływanie zgłoszeń) realizujemy także kierunki zamieszczone na stronie PWSH „Pomerania” w Chojnicach.
http://www.pomeraniachojnice.edu.pl/rekrutacja-20162017/

Serdecznie zapraszamy do nas, nasze ceny są przystępne, a kadra wysoko wykwalifikowana.