PRZEGLĄD RÓŻNORODNYCH METOD NAUKI CZYTANIA – TERMIN SZKOLENIA

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem tematyką
tego szkolenia, zapraszamy do udziału w  kolejnej edycji kursu.

„PRZEGLĄD RÓŻNORODNYCH METOD NAUKI CZYTANIA”

Termin zajęć:  24.02.2018r. godz. 9.00 – 13.50 

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,
ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 6       Koszt kursu: 100 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Przegląd metod” nr 10/18

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.
Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na  adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu