Proste doświadczenia i obserwacje dla najmłodszych.

Proste doświadczenia i obserwacje dla najmłodszych.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie skierowane do nauczycieli przedszkola
i klas najmłodszych.

Cele i wykorzystanie szkolenia.

Celem szkolenia jest poznanie zabaw badawczych, których wykorzystanie w pracy
z dziećmi pozwoli na rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków  do prowadzenia działań  badawczych i rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości  i satysfakcji z uczestnictwa
w życiu przyrody. Celem poznania zabaw badawczych jest także pobudzanie dziecka do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, wyjaśniania i  stawiania wniosków.

Poszerzenie wiedzy o zabawach badawczych pozwoli na to, aby dzieci rozwinęły swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia. 

Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości
z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

Koszt szkolenia: 50zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Ilość godzin: 5

Termin szkolenia: listopad 2017r (po utworzeniu grupy)

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1

(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla 20 osobowej  grupy nauczycieli.