Kurs na kierownika wypoczynku

Kurs przeznaczony jest dla osób, które spełniają wymagania zawarte
w USTAWIE z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1629;
Art. 92p.)

 Ramowy program szkolenia:

  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny wypoczynku.
  3. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku
    oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
  4. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące).

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności

Kurs nadaje uprawnienia do pracy w charakterze kierownika wypoczynku.

Planowany termin realizacji zajęć: 08.04.2017r. i 9.04.2016r. godz. 9.00

Liczba godzin: 10 godz. 

Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista” w Gdańsku
ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Koszt kursu: 180 zł
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o
ul.Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Kierownik wypoczynku nr 21/17

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć.
Faktury za udział w kursie wystawiamy wyłącznie na prośbę uczestnika lub placówki, która zatrudnia zainteresowanego.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać fax-em lub po zeskanowaniu na adres
odn.kubicka@wp.pl

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.